Partneři

Do řešení nového uspořádání péče o dítě po rozpadu rodiny vstupuje řada aktérů. Ty vnímáme jako důležité partnery v procesu změny. Jsou to především orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a soud. Jejich efektivní komunikace dokáže proces vyjednávání výrazně zkrátit. A to díky novému modelu spolupráce, který jsme ověřili v praxi během realizace pilotního projektu Mikuláš dětem . V něm jsme spolupracovali s OSPOD MČ Praha 4 (nyní také OSPOD MČ Praha 12) a Obvodním soudem pro Prahu 4. Úzká komunikace a efektivně koordinovaná spolupráce přinesla pozitivní dopad jak ve formě zkrácení doby soudního řízení, tak i rychlejšího dosažení dohody rodičů a obnovení psychické pohody dětí.

Kdo tvoří toto partnerství?

OSPOD vykonává sociálně-právní ochranu dětí. Pracovníci OSPOD jsou první, kdo hovoří s dětmi a rodiči. Jejich úkolem je hájit zájmy dítěte.

Soud má rozhodovací pravomoci v oblasti rodinného práva. Samotnému rozvodu rodičů musí vždy předcházet rozhodnutí o poměrech dítěte. A právě zde je důležitá role soudu.