Metoda v praxi

Jakou situaci řešíme?

Rozchod partnerů a následný rozpad rodiny klade na rodiče velké nároky. I když mají rodiče pocit, že oba jednají v zájmu dítěte, mohou se jejich názory na řešení situace rozcházet. Vzniklá konfliktní atmosféra představuje pro děti značnou psychickou zátěž.

Rodiče pak často odvozují potřeby dětí především od svých vlastních představ. Reálné dětské potřeby respektují jen do té míry, do které jsou o nich informováni.

O co se snažíme?

Vytváříme příležitost pro děti a mladé lidi účastnit se procesu rozhodování o jejich životě. Vnímáme jako důležité, aby i oni sami měli možnost rozhodovat o záležitostech, které se jich týkají a které je ovlivňují. Proto se snažíme o zjištění potřeb a přání dětí a jejich aktivní zapojení.

Na straně druhé pracujeme i s rodiči a motivujeme je k převzetí zodpovědnosti za jejich budoucí život.

Jak to děláme?

Proces spolupráce s rodinou i dalšími aktéry se skládá z několika částí:

  • Vedeme rozhovory s dětmi a aktivně zjišťujeme jejich názor. Spolu s nimi hledáme vhodné řešení a poskytujeme jim podporu tím, že dětské potřeby tlumočíme rodičům. Následně rodiče motivujeme k hledání společného řešení.
  • Zároveň prohlubujeme spolupráci se sociálním oddělením. To během soudního řízení o následné péči a výchově zastupuje u soudu nezletilé. S pracovníky sociálního oddělení a soudu koordinujeme spolupráci, aby byla efektivnější a přizpůsobená potřebám jednotlivých rodin.
  • Současně mapujeme vztahy v rodině a potřeby dětí. A s těmito specifickými potřebami seznamujeme sociální pracovníky.
  • Průběžně diskutujeme potřeby zapojených aktérů s cílem zkrátit dobu řízení.