Vzdělávání

Jednodenní osmihodinový kurz poskytl pražským odborníkům (pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách) ucelený soubor informací o metodice služby Hlas dítěte tak, aby se jí mohli inspirovat, či přímo zavést dle potřeb svého pracoviště. V návaznosti na absolvované školení bylo možné využít individuální či skupinový mentorink. Díky němu získali organizace hlubší vhled do dané problematiky a komplexní podporu při zavádění změn do praxe.

 • Osvědčený způsob práce s rodinou v rozvodovém konfliktu řešící péči o dítě.
 • Přístup, který klade důraz na efektivní spolupráci OSPOD, soudu a neziskové organizace pracující s rodinou.
 • Metoda, která vnímá jako prioritu dát v těchto sporech hlas dětem co nejbezpečnější cestou.
 • Postup, který výrazně zkracuje nekonečné soudní spory a pomáhá nastavovat a stabilizovat péči o děti s ohledem na jejich potřeby.
 • Ucelený způsob práce s rodinou v rozvodu, který pak můžete přizpůsobit potřebám vašeho pracoviště.
 • Model efektivní spolupráce OSPOD, soudu a neziskové organizace v případech rozvodových sporů.
 • Tipy, jak rychle navázat kontakt a komunikovat s dětmi různého věku a co u nich zohlednit.
 • Jak mohou různá osobnostní specifika rodičů ovlivnit péči o dítě a komunikaci s odborníky.
 • Bc. Eva Flossmannová, ředitelka organizace, terapeutka a spoluautorka metody Hlas dítěte
 • PhDr. Jitka Hofmannová, spoluautorka metody Hlas dítěte, dětská psycholožka
 • Kurz je akreditovaný MPSV, obdržíte osvědčení o absolvování 8 hodin.
 • Kurz byl bezplatný díky podpoře z ESF, nyní je již zpoplatněn. Cena se aktualizuje na nadcházející rok.
 • Kurzu se může zúčastnit více pracovníků jedné organizace.
 • Kurz bude probíhat v malých skupinkách.
 • V návaznosti na absolvované školení je možné využít bezplatný mentorink.