Vzdělávání

Jednodenní kurz poskytne pražským odborníkům (pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách) ucelený soubor informací o metodice služby Hlas dítěte tak, aby se jí mohli inspirovat, či přímo zavést dle potřeb svého pracoviště. V návaznosti na absolvované školení je možné využít individuální či skupinový mentorink. Díky němu získáte hlubší vhled do dané problematiky a komplexní podporu při zavádění změn do praxe.

Dostupné termíny: 21. 6. pro pracovníky pražských OSPOD, 31. 5. pro pracovníky pražských neziskových organizací

Pokud se Vám nehodí žádný z termínů, napište nám a my Vás budeme informovat o dalších plánovaných termínech.

 • Osvědčený způsob práce s rodinou v rozvodovém konfliktu řešící péči o dítě.
 • Přístup, který klade důraz na efektivní spolupráci OSPOD, soudu a neziskové organizace pracující s rodinou.
 • Metoda, která vnímá jako prioritu dát v těchto sporech hlas dětem co nejbezpečnější cestou.
 • Postup, který výrazně zkracuje nekonečné soudní spory a pomáhá nastavovat a stabilizovat péči o děti s ohledem na jejich potřeby.
 • Ucelený způsob práce s rodinou v rozvodu, který pak můžete přizpůsobit potřebám vašeho pracoviště.
 • Model efektivní spolupráce OSPOD, soudu a neziskové organizace v případech rozvodových sporů.
 • Tipy, jak rychle navázat kontakt a komunikovat s dětmi různého věku.
 • Hlubší znalosti o vlivu různých psychiatrických diagnóz rodičů na péči o dítě.
 • Praktický postup, jak lépe porozumět znaleckým posudkům.
 • Bc. Eva Flossmannová, ředitelka organizace Mikuláš 365, o.p.s.
 • PhDr. Jitka Hofmannová, dětská psycholožka a terapeutka
 • Kurz je akreditovaný MPSV, dostanete osvědčení.
 • Kurz je bezplatný díky podpoře z ESF.
 • Kurzu se může zúčastnit více pracovníků jedné organizace.
 • Termíny se vždy stanovují na základě oboustranné domluvy.
 • Kurz bude probíhat v malých skupinkách.
 • V návaznosti na absolvované školení je možné využít bezplatný mentorink.

Dostupné termíny: 21. 6. pro pracovníky pražských OSPOD, 31. 5. pro pracovníky pražských neziskových organizací

Pokud se Vám nehodí žádný z termínů, napište nám a my Vás budeme informovat o dalších plánovaných termínech.