Jsme rozvedeni

Co dělat a čeho se vyvarovat

Průběžně monitorujte, jak se vašim dětem daří v porozvodovém uspořádání. Ptejte se dítěte, jeho učitelů, prarodičů apod.

Informace průběžně komunikujte s druhým rodičem.

Všímejte si varovných signálů - změn chování (ztráta zájmů, kamarádů, zvýšená agrese, plačtivost, celkově změny v emočním prožívání), změn prospěchu, nespavosti, nechutenství apod. Všechno mohou být příznaky toho, že je dítě v psychické nepohodě.

Nebojte se v případě potřeby obrátit na odbornou pomoc.

Pokud to jen trochu jde, respektujte dlouhodobé potřeby dítěte a přizpůsobujte tomu péči - s příchodem dospívání dětem např. přestává vyhovovat rigidní režim střídání domácností, můžou mít větší potřebu jednoho "hnízda".

Jaká pomoc existuje a kde ji najít