Principy

Vytváříme bezpečný prostor, kde může zaznít hlas dítěte.

Rozchod rodičů je pro dítě náročnou situací. Do nového uspořádání rodiny často zasahují i další lidé, a to zejména, pokud se rodiče nedokáží dohodnout. Dítě se tak ocitá v neznámém prostředí s novými lidmi - ať již s pracovníky OSPOD, soudu či psychology. Konfliktní chování rodičů bere dětem klid a bezpečné „útočiště”, kterým je zdravě fungující rodina. V kolotoči jednání, sporů a dlouhotrvajících neshod často zaniká hlas dítěte. Přitom právě pohled dítěte nezřídka pomůže nalézt rychlé řešení celé situace.

Nechme proto zaznít hlas dítěte.

Rozchod rodičů doprovází nutnost nalézt dohodu. To může být často emočně náročné a vyčerpávající období. Proto nabízíme cílenou pomoc - službu moderovaného rozhovoru. Ta pomáhá rozhovor jasně zacílit a vyslyšet potřeby všech členů rodiny.

Při rozhovoru využíváme metodiku s názvem „Hlas dítěte”. Ta pomáhá rozhovor jasně zacílit a vyslyšet potřeby všech členů rodiny. Následně konzultujeme výsledky práce s OSPOD a příp. soudem tak, aby jednání bylo co nejkratší.

Při spolupráci respektujeme potřeby a přání všech členů rodiny. Jsme přesvědčeni, že rodiče jsou odborníky na svou rodinu. Zároveň jim nabízíme nový pohled „očima dítěte”. Ten nabídne nové možnosti řešení v zájmu dětí.