Rozvádím se

Pokud již procházíte rozvodem, je dobré mít na paměti několik důležitých věcí, o kterých se dočtete dále.

Jak pomůžu dětem projít rozvodem

Informujte dítě společně.

Neříkejte dítěti konkrétní důvody, proč se rozvádíte – tedy, nesvalujte (byť třeba i oprávněnou) vinu na druhého.

 • NE („Rozvádíme se, protože máma už se mnou nechce být.“; „Rozvádíme se, protože mi táta lhal.“; „Rozvádíme se, protože si máma našla někoho jiného.“)
 • ANO („Rozvádíme se, protože se spolu často hádáme.“)

Informujte dítě (adekvátně věku) o krocích, které budou následovat.

Ujistěte dítě, že jej máte rádi a na vašem vztahu k němu se nic nemění.

Ujistěte dítě, že se bude moci nadále vídat s vámi oběma.

Vyzvěte jej, že se vás může kdykoliv na cokoliv zeptat a že se pokusíte mu vše zodpovědět, tak, aby nebyl zmatený.

Když má dítě nějakou výhradu, nezačněte se automaticky obhajovat. Naopak zůstaňte zaměřeni na něj a na jeho potřeby v dané situaci.

Nehádejte se před dítětem a nevyčítejte si před ním vzájemně žádná příkoří.

Neřešte vaše konflikty přes dítě a nezatahujte je do nich.

Nesnažte se pomstít partnerovi přes dítě (např. tím, že vás opustil a vy mu tím pádem co nejvíce zkomplikujete kontakt s dítětem, nebo naopak ho budete vyžadovat hlavně proto, abyste druhému ublížili.

Co dělat a čeho se vyvarovat

 • Informujte dítě společně.
 • Neříkejte dítěti konkrétní důvody, proč se rozvádíte - tedy, nesvalujte (byť třeba i oprávněnou) vinu na druhého.
  • NE („Rozvádíme se, protože máma už se mnou nechce být.“; „Rozvádíme se, protože mi táta lhal.“; „Rozvádíme se, protože si máma našla někoho jiného.“)
  • ANO („Rozvádíme se, protože se spolu často hádáme.“)
 • Informujte dítě (adekvátně věku) o krocích, které budou následovat.
 • Ujistěte dítě, že jej máte rádi a na vašem vztahu k němu se nic nemění.
 • Ujistěte dítě, že se bude moci nadále vídat s vámi oběma.
 • Vyzvěte jej, že se vás může kdykoliv na cokoliv zeptat a že se pokusíte mu vše zodpovědět, tak, aby nebyl zmatený.

Nedávejte odpovědnost za rozhodnutí o péči dítěti - dítěti nenáleží převzít zodpovědnost za to, u kterého rodiče bude více (nenuťte jej rozhodnout, kterého rodiče má raději, mohli byste zapříčinit celoživotní pocity viny). Mělo by se jednat o společné rozhodnutí dospělých s přihlédnutím na potřeby a přání dítěte.

Snažte se vyhnout kritice druhého partnera před dětmi.

Počítejte s tím, že se u dětí můžou projevit stresové reakce (zhoršení prospěchu, regrese, výrazné výkyvy nálad, výčitky atd.).

Zkuste v životě dítěte zachovat co nejvíce stabilních prvků, pokud to jen trochu jde, neměňte mu život od A do Z.

Snažte se udržet děti pohromadě, mohou si vzájemně dodávat bezpečí v nové situaci.

Nebojte se poradit s odborníky, (dětskými psychology, manželskými a rodičovskými poradci apod.).

Informujte učitele dítěte, aby rozuměl chování dítěte a mohl si případně všimnout varovných signálů jeho zhoršujícího psychického stavu.

Buďte citliví k prožívání dítěte, může potřebovat vaši pomoc.

Jaká pomoc existuje a kde ji najít